Menu

All Bikes of Yamaha

Yamaha FZ-X 150

Yamaha FZ-X 150

Yamaha FZ-X 150

Price

000 Taka

149 cc

Mileage: 45 kmpl(Approx)

Yamaha Saluto 125

Saluto 125

Yamaha Saluto 125

Price

1,24,900 Taka

125cc

Mileage: 55 Kmpl (Approx)

Yamaha Ray ZR Street Rally

Ray ZR Street Rally

Yamaha Ray ZR Street Rally

Price

1,65,000 Taka

113 CC

Mileage: 50 Kmpl (Approx)

Yamaha FZS FI Double Disc

FZS FI Double Disc

Yamaha FZS FI Double Disc

Price

2,10,000 taka

149 cc

Mileage: 48 kmpl(Approx)

Yamaha FZs Fi V3

FZs Fi V3 ABS

Yamaha FZs Fi V3

Price

2,40,000

149 cc

Mileage: 45 Kmpl

Yamaha FZS-FI V 3.0

FZS-FI V 3.0

Yamaha FZS-FI V 3.0

Price

2,40,000

149 cc

Mileage: 50 Kmpl (Approx)

Yamaha Fazer FI

Fazer FI

Yamaha Fazer FI

Price

2,71,000 Taka

149cc

Mileage: 45 Kmpl (Approx)

Yamaha MT-15

MT-15

Yamaha MT-15

Price

3,94,000 Taka

155 CC

Mileage: 38 Kmpl (Approx)

Yamaha R15 V3 Dual ABS (Indian Version)

R15 V3 Dual ABS (Indian Version)

Yamaha R15 V3 Dual ABS (Indian Version)

Price

4,69,000 Taka

155 CC

Mileage: 35 Kmpl (Approx)