Result(s)

Yamaha R15 V4

Yamaha R15 V4

Yamaha R15 V4

Price

5,95,000 Taka

155.1 cc

Mileage: 40 kmpl(Approx)

Yamaha R15 V4

Yamaha R15 V4

Yamaha R15 V4

Price

5,95,000 Taka

155 cc

Mileage: 40 Kmpl (Approx)

Yamaha R15 V4 Racing Blue

Price

6,00,000 Taka

155 cc

Mileage: 40 Kmpl (Approx)

KTM Duke 125 European Edition

KTM Duke 125 European Edition

KTM Duke 125 European Edition

Price

6,05,000 Taka

125 cc

Mileage: 41 Kmpl

KTM RC 125 European

RC 125 European

KTM RC 125 European

Price

6,35,000 Taka

124.7 cc

Mileage: 38 Kmpl

Bir Sun Ra Em-10

Bir Sun Ra Em-10

Bir Sun Ra Em-10

Price

66,000 Taka

--

Mileage: 45 Kmpl

Yamaha R15M TFT Color Meter

Yamaha R15M TFT Color Meter

Yamaha R15M TFT Color Meter

Price

6,75,000 Taka

155 cc

Mileage: 45 kmpl(Approx)

Yamaha R15M

Yamaha R15M

Yamaha R15M

Price

6,75,000 Taka

155.1 cc

Mileage: 40 kmpl(Approx)

Bir Magnum Red

Bir Magnum Red

Bir Magnum Red

Price

73,500 Taka

--

Mileage: 45 Kmpl

Beetle Bolt Endura

Beetle Bolt Endura

Beetle Bolt Endura

Price

85,000 Taka

80 cc

Mileage: 50 Kmpl

Lifan Glint 100

Lifan Glint 100

Lifan Glint 100

Price

86,000 Taka

98.74 cc

Mileage: 50 Kmpl (Approx)

PHP Super 125

PHP Super 125

PHP Super 125

Price

99,900 Taka

124.8 cc

Mileage: 50 Kmpl (Approx)